ข้อตกลงและเงื่อนไข

fun88 terms and conditions

1. การยอมรับเงื่อนไข

1.1. การใช้งานเว็บไซต์ของ FUN88 ถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
1.2. การใช้บริการของ FUN88 ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและมีสิทธิ์ดำเนินการในการพนันตามกฎหมายของประเทศที่ท่านเป็นลูกค้า

2. การสมัครสมาชิก

2.1. การสมัครสมาชิกกับ FUN88 ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
2.2. ผู้ใช้ต้องรักษาข้อมูลการเข้าสู่ระบบ (Username และ Password) ของตนเองเป็นความลับ และจะไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้งานได้
2.3. FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานหากพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข หรือมีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการละเมิดกฎหมาย

3. การเงินและธุรกรรม

3.1. การเติมเงินและถอนเงินผ่าน FUN88 ต้องใช้วิธีการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ
3.2. การทำธุรกรรมทางการเงินจะถูกเรียกว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ FUN88 ได้รับการยืนยันจากทางธนาคารหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิต
3.3. FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและปฏิเสธการทำธุรกรรมทางการเงินหากพบว่ามีการทุจริตหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

4. ความรับผิดชอบและข้อจำกัด

4.1. ผู้ใช้ตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการใช้บริการของ FUN88 และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ
4.2. FUN88 ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาด้านเทคนิคหรือการสื่อสารของผู้ใช้
4.3. ในกรณีที่ FUN88 ต้องปิดเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุงหรือปรับปรุง ผู้ใช้ตกลงยินยอมว่า FUN88 ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่สามารถในการเข้าถึงบริการในช่วงเวลาดังกล่าว

5. การยกเลิกและการแก้ไขข้อตกลง

5.1. FUN88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.2. ผู้ใช้มีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขให้เป็นที่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง และจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น

6. ความเป็นส่วนตัว

6.1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จะถูกเก็บรักษาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวข